Egzaminy Telc

TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.

Certyfikaty TELC są popularne dzięki:

– dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy

– nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych

– dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach

A1
Część pisemna egzaminu obejmuje:

– rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na taśmie

– rozumienie krótkich tekstów słuchanych i pisanych oraz notatek dotyczących sytuacji dnia codziennego

– sporządzanie krótkiej notatki (informacji) na piśmie

– wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.)

Część ustna egzaminu (egzamin grupowy – 6 osób) obejmuje:

– przedstawienie się

– uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat

– formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami)

A2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę – odpowiadanie na pytania
 • formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji

B1

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie

B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie

Certificate in English for Business Purposes – B1 i B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu urzędowego lub prywatnego
 • znajomość słownictwa specjalistycznego

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi do podanej sytuacji
 • prowadzenie rozmowy na zadany temat
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz