Audyt językowy

Audyt Językowy Ogólny ma na celu ocenę poziomu kompetencji językowej osób poddanych audytowi oraz diagnozę potrzeb szkoleniowych pod kątem dalszego rozwoju umiejętności językowych.

Audyt Językowy składa się z części pisemnej oraz ustnej:

  • Część pisemna – test w wersji papierowej (istnieje również możliwość napisania testu on-line)
    sprawdza bierną znajomość struktur leksykalno-gramatycznych z zakresu ogólnego języka angielskiego.
  • Test ze słuchania – przeprowadzany jest po sprawdzeniu testu pisemnego, ma on na celu określenie umiejętności rozumienia tekstu ze słuchania na określonym poziomie językowym.
  • Część ustna – rozmowa określa poziom praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Posiada ona formę naturalnej konwersacji sprawdzającej umiejętność wypowiadania się na różnorodne tematy.
  • Po przeprowadzeniu Audytu Językowego zostaje opracowany raport ze szczegółowym opisem kompetencji językowych osób poddanych audytowi. Wyniki oceny poziomu zaawansowania przedstawione są w oparciu o skalę Rady Europy na podstawie Common European Framework of Reference for Languages.
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz