Przebieg kursu

Englisch Colours, jak pracujemy:

  • obowiązkowy test i rozmowa kwalifikacyjna
  • dostosowanie kursu do specyfiki zawodowej firmy
  • opieka metodyczna nad organizacją szkolenia przez cały czas trwania kursu
  • regularne wizytacje zajęć
  • raport frekwencji słuchaczy
  • systematyczne monitorowanie postępów słuchaczy (regularne sprawdzanie wiadomości, raporty okresowe, raport końcowy, certyfikat na zakończenie kursu)
  • nauka on-line (w przypadku nieobecności słuchacz ma możliwość indywidualnie „nadrobić” lekcję logując się na naszej stronie internetowej)
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz