Kursy

Stawiamy na komunikację!

Posługujemy się metodą komunikatywną. Lektorzy, nawet w grupach początkujących, posługują się niemal wyłącznie językiem obcym. Pomagamy Słuchaczom aktywnie rozwijać podstawowe kompetencje językowe: czytanie, mówienie oraz rozumienie ze słuchu. Największy nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne, ale równocześnie nie zapominamy o o wzbogacaniu zasobu słownictwa oraz omawianiu zagadnień gramatycznych. Podczas lekcji korzystamy nie tylko z najlepszych podręczników dostępnych na rynku, ale również z autentycznych materiałów prasowych, dokumentów oraz fragmentów nagrań, dzięki czemu uczestnicy zajęć poznają żywy język. Wykorzystujemy także tablice multimedialne.

Nasi uczniowie poznają również kulturę kraju, którego języka się uczą.

Uczymy w małych grupach

Kurs języka ogólnego prowadzony jest na wszystkich poziomach zaawansowania. Podczas zajęć studenci aktywnie ćwiczą i doskonalą podstawowe funkcje językowe: szczególnie mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie. Na wszystkich poziomach, także początkujących, szczególną uwagę poświęca się konwersacji, umiejętności płynnego i poprawnego formułowania wypowiedzi i wyrażania swoich opinii.

Test umiejętności językowych

Przed rozpoczęciem kursu każdy student jest kwalifikowany na odpowiedni poziom na podstawie testu pisemnego i rozmowy. Na zakończenie kursu wszyscy studenci otrzymują certyfikat uczestnictwa w kursie z zaznaczonym poziomem zaawansowania, oceną oraz ilością zrealizowanych godzin.

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz