Specjalista ds sprzedaży – profesjonalny handlowiec

Specjalista do spraw sprzedaży – profesjonalny handlowiec

Projekt „Specjalista do spraw sprzedaży – profesjonalny handlowiec”
nr WND-POKL.08.01.01-20-243/11

Projekt został zrealizowany w okresie 01.02.2012 – 31.05.2013.
W projekcie wzięło udział 40 osób w wieku 50+, które nabyły kwalifikacje zawodowe w zakresie technik negocjacji biznesowych i obsługi klienta oraz udoskonaliły umiejętności posługiwania się językiem angielskim. W ramach projektu uczestnicy wzięli również udział w spotkaniach z doradcą zawodowym.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz