Modern marketing – angielski w promocji i reklamie

English Colours

oraz

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

z przyjemnością informują, iż zrealizowały Projekt

„Modern – marketing angielski w promocji i reklamie”

nr WND-POKL.08.01.01-20-243/11

 

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.11.2013 r.

Celem projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez pracowników i potencjalnych pracowników branży marketingowej i promocyjnej.

Projekt skierowany jest do 100 osób dorosłych, 70 kobiet 30 mężczyzn zamieszkujących województwo podlaskie, które pracują w branży marketingowo – promocyjnej (70 osób) lub studiują na kierunkach zarządzanie, marketing, promocja itp.(30 osób)

Do projektu zapraszamy wszystkie wyżej wymienione osoby, a w szczególności:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby pracujące w branży krócej niż 2 lata,

– osoby powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Działania zaplanowane w projekcie:

Kurs języka angielskiego trwający 11 miesięcy,

– 120 godzin wsparcia na każdego uczestnika Projektu,

– Dziesięcio – osobowe grupy,

– Zajęcia trwające 2 godziny lekcyjne, dwa razy w tygodniu,

– Kurs kończący się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego poziom biegłości językowej TOEIC

– Zastosowanie autorskiej metody Pyramid Method polegającej na interaktywnym połączeniu najnowocześniejszych metod nauczania:

a) metoda komunikacyjna – przygotowanie do mówienia,

b) metoda bezpośrednia – kontakt z żywym językiem i jego kulturą,

c) metoda audiolingwalna – wykształcenie nawyków językowych,

d) metoda reagowania całym ciałem – stosowana szczególnie w nauczaniu poleceń, trybu rozkazującego,

e) metoda naturalna – sprawność rozumienia ze słuchu

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
667 665 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz