Szkoła jezykowa English Colours Białystok

Magazyn Praski’s English Monthly

Właśnie ukazała się najnowsza edycja anglojęzycznego magazynu Praski’s English Monthly.
Zachęcamy do lektury 🙂

Jednocześnie informujemy, że magazyn ten jest całkowicie bezpłatny i w takiej formie został nam udostępniony przez Wydawcę.
Otrzymaliśmy również zgodę Wydawcy na dalsze rozpowszechnianie.

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
Wypełnij formularz