Projekty UE

Projekty unijne

W okresie styczeń – grudzień 2010r. szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Konkurencyjni na podlaskim rynku pracy” (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Zajęcia zakończyły się testem sprawdzającym z języka angielskiego, którego średnia wyniosła 4,23. Natomiast ogólna ocena na zakończenie kursu wyniosła 4,7.

Od listopada 2010 r. do marca 2012 r. szkoła była podwykonawcą (prowadzenie zajęć z języka angielskiego) w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji pracowników – Telemarketer” (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Szkolenie obejmowało 2 edycje projektu. Ukończyło je 80 osób.

W okresie luty – wrzesień 2012 r. szkoła samodzielnie zrealizowała projekt „Specjalista do spraw sprzedaży – profesjonalny handlowiec” (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw). Projekt objął wsparciem 40 osób w wieku 50+.

Od października 2012 r. do listopada 2013 r. szkoła, w partnerstwie z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, zrealizowała projekt „Modern marketing – angielski w promocji i reklamie” (Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Wsparciem objęto 100 osób. Szkolenie zakończyło się zewnętrznym egzaminem z języka angielskiego –  TOEIC.

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz