Przebieg kursu

– obowiązkowy test i rozmowa kwalifikacyjna

– dostosowanie kursu do specyfiki zawodowej firmy

– opieka metodyczna nad organizacją szkolenia przez cały czas trwania kursu

– regularne wizytacje zajęć

– raport frekwencji słuchaczy

– systematyczne monitorowanie postępów słuchaczy (regularne sprawdzanie wiadomości, raporty okresowe, raport końcowy, certyfikat na zakończenie kursu)

– nauka on-line (w przypadku nieobecności słuchacz ma możliwość indywidualnie „nadrobić” lekcję logując się na naszej stronie internetowej)

15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
Wypełnij formularz