Egzaminy Telc

TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.

Certyfikat TELC (minimum na poziomie B1) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.

Język angielski

B2

Certificate in English Stage 3
Certificate in English for Business Purposes
Certificate in English for Technical Purposes

B1

Certificate in English
Certificate in English – School
Certificate in English for Business Purposes Intermediate
Certificate in English for the Hotel and Catering Industry

A2

English Elementary Level

A1

Start English

Język niemiecki

B2

Zertifikat Deutsch Plus
Zertifikat Deutsch für den Beruf

B1

Zertifikat Deutsch

Test Arbeitsplatz Deutsch (A2+)
Test Deutsch (A2+)
Sprachstandsanalyze Deutsch (A2+)

A2

Grundbaustein Deutsch
Start Deutsch 2
Start Deutsch 2 – z

A1

Start Deutsch 1
Start Deutsch 1 – z

Język hiszpański

B2

Certificado de Español para Relaciones Profesionales

B1

Certificado de Español

A2

Español Nivel elemental

A1

Start Español

Język rosyjski

B2

B1

Certificate in Russian

A2

Russian Elementary Level

A1

 

Certyfikaty TELC są popularne dzięki:

– dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy

– nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych

– dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach

A1
Część pisemna egzaminu obejmuje:

– rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na taśmie

– rozumienie krótkich tekstów słuchanych i pisanych oraz notatek dotyczących sytuacji dnia codziennego

– sporządzanie krótkiej notatki (informacji) na piśmie

– wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.)

Część ustna egzaminu (egzamin grupowy – 6 osób) obejmuje:

– przedstawienie się

– uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat

– formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami)

A2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę – odpowiadanie na pytania
 • formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji

B1

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie

B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie

Certificate in English for Business Purposes – B1 i B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu urzędowego lub prywatnego
 • znajomość słownictwa specjalistycznego

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi do podanej sytuacji
 • prowadzenie rozmowy na zadany temat
15-092 Białystok,
ul. Sienkiewicza 5
róg Białówny
85 869 POKAŻ NUMER
666 608 POKAŻ NUMER
ec@ POKAŻ MAIL
Wypełnij formularz